95 Saat Yoga Alliance Onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı

Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler.
95 Saat Yoga Alliance Onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı

EĞİTİM SÜRESİ

95 saat
95 Saat Yoga Alliance Onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı

EĞİTİM TAKVİMİ

1. MODÜL
ARALIK
17-18, 24-25 ARALIK 2022
OCAK
14-15, 21-22 OCAK 2023
2. MODÜL
ŞUBAT
-5,11-12, 25-26 ŞUBAT 2023

Çocuk Yogası; çocukların daha duyarlı, bilinçli bir çocukluk ve ergenlik süreci geçirmelerini sağlarken; kendileriyle ve sosyal çevreleriyle bütünsel bir iletişim kurmalarını hedefler. Doğayı ve hayvanları; yoga duruşları, nefes egzersizleri, konsantrasyon ve meditasyon çalışmaları ile daha doğru bir şekilde tanımaya ve anlamaya başlarlar. Böylelikle gözlem yetenekleri gelişir, kendi istek ve ihtiyaçlarını fark ederek beden, zihin ve ruh bütünlüğü içinde yol alırlar.

YOGA ALLIANCE ONAYLI 95 SAAT ÇOCUK YOGASI EĞİTMENLİK EĞİTİMİ İÇERİĞİ:

 • 2-15 yaş arası çocuk ve ergen gelişiminin önemli noktaları
 • Çocuk ve ergenlerin fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçleri
 • Her yaş grubunun özelliklerine göre ders planı oluşturma
 • Yoga duruşlarının (asana) çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Nefes egzersizlerinin ve pranayama çalışmalarının çocuklara ve ergenlere göre uyarlanması
 • Çocuklar ve ergenler için konsantrasyon, meditasyon ve gevşeme teknikleri
 • Çocuk yogası derslerinde kullanılabilecek oyunlar
 • Çocuk yogası derslerinde uygulanabilecek sanat ve müzik çalışmaları
 • Yoga ve Hint mitolojisi
 • Hikayeler ve masallar ile yoga
 • Çocuk yogasında 5 elementin kullanımı
 • Çakralar ve çocuk yogası
 • Çocukların ve ergenlerin Gunalarına göre ders planı hazırlama ve davranış modelleri
 • Yoga’nın temelini oluşturan Yama ve Niyama
 • Yaş gruplarına göre ders temaları oluşturma
 • Yaş grubuna göre öğretme metotları
 • Grup dinamiğini sağlama
 • Felsefe ve etik kurallar

*YOGA ALLIANCE onaylı Uluslararası Çocuk Yogası Eğitmenlik Sertifikası alabilmek için kursiyerlerin 1. ve 2. Modülü tamamlayıp ödevlerini en geç 1 yıl içerisinde teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

 

Öğrenci Görüşleri

EĞİTİM KAYIT FORMU

95 Saat Yoga Alliance Onaylı Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifika Programı